Офіційні правила проведення акції
«Святкуємо! Даруємо!» від ТМ «Яготинське для дітей»

(надалі – «Акція»)

 

1. Загальні положення

Організатором Акції є Філія Публічного акціонерного товариства «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей», Код ЄДРПОУ 38073507, місцезнаходження: 07600, Київська обл., Згурівський р-н, смт. Згурівка, вул. Коцюбинського, 6 (по тексту – «Організатор»).
Товариство з обмеженою відповідальністю «РІАРА» надалі "Виконавець" Код ЄДРПОУ 38403382, місцезнаходження: Юридична адреса: 04112, вул. Дегтярівська, буд.48,  оф.609-2, Поштова адреса: 04655 м.Київ, вул. Межигірська, 82а (по тексту –  «Виконавець»).

2. Умови проведення Акції

2.1 .Акція проводиться у період з 18 вересня 2017 року по 20 жовтня 2017 року включно (надалі – Період проведення Акції). Строки реєстрації (або авторизації) учасників на сайті www.yagotynkids.com.ua (надалі «Сайт») – з 18 вересня 2017 року по 20 жовтня 2017 року включно.

2.2. Акція проводиться з метою формування інтересу споживачів до Продукції Замовника під ТМ «Яготинське для дітей» в мережі Інтернет, популяризації продукції торгівельної марки «Яготинське для дітей», розширення аудиторії користувачів сайту www.yagotynkids.com.ua.
2.3. Акція проводиться по всій території Україні, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція, в мережі Інтернет на сайті www.yagotynkids.com.ua (надалі – Офіційний сайт).

3. Вимоги до Учасників Акції

3.1. В Акції можуть брати участь виключно дієздатні повнолітні особи, які є громадянами України та проживають на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція, у яких є діти віком до 7 років (Дитина) включно та які належним чином та в повному об’ємі виконали всі умови даних Правил (надалі – «Учасники Акції»).

3.2. У Акції не мають права брати участь:

 • працівники Організатора, Виконавця Акції та/або будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
 • іноземці та особи без громадянства, які проживають поза межами України;
 • особи, що не відповідають вимогам п.3.1. даних Правил.

3.3. Для участі в Акції Учасник повинен зареєструватися/ авторизуватися сайті.

3.4. Учасники Акції зобов’язуються:

3.4.1. Дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2. Надавати повні, коректні та достовірні відомості, вказані у даних Правилах;

3.4.3. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції.

3.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

Беручи участь у Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, правом публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ. Учасник Акції також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо письмово повідомивши Організатора про таке рішення на його адресу.

3.6. Згода Учасника Акції вважається наданою з моменту здійснення ним умов Акції згідно п. 4 цих Правил.

3.7. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити належне такому Учаснику заохочення Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання заохочення Акції.

4. Умови участі в Акції

4.1. Для того, щоб взяти участь у Акції, кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил повинна протягом Строку проведення Акції (п.2.1. Правил) здійснити дії в наступній послідовності:

4.1.1. Зареєструватися / авторизуватися на сайт. Під час реєстрації на Сайті створюється обліковий запис Учасника Акції (де зберігається особиста інформація про такого Учасника Акції як користувача та дані, необхідні для авторизації на Сайті). Обліковий запис Учасника Акції повинен містити всю необхідну інформацію для участі у Акції: ім’я та прізвище, адресу електронної пошти, контактний телефон, місце проживання. До участі в Акції не допускаються фіктивні (вдавані) облікові записи Учасників Акції та/або облікові записи, що містять завідомо неправдиву, неточну чи неповну інформацію про Учасника Акції, а також облікові записи Учасників Акції, що не дають змоги ідентифікувати належним чином такого Учасника Акції. По факту реєстрації кожен Учасник Акції отримає відповідне підтвердження реєстрації на Сайті на свою електронну адресу;

4.1.2. Підтвердити своє прийняття цих Правил та погодитися з Умовами та положенням користування Сайтом;

4.1.3. Завантажити фотографію, всі виключні майнові права на яку в повному об’ємі належать такому Учаснику (надалі - Фото), на якій зображена дитина, вітальна листівка або малюнок та продукція ТМ «Яготинське для дітей». Один Учасник може завантажити не більше п’яти Фото. Фото має відповідати таким вимогам:

 • Розмір Фото не повинен перевищувати 5МБ;
 • Фото має бути виконане у форматі: jpg;
 • Кожне Фото має бути унікальним;
 • Час створення Фото не має значення;
 • Допускається проведення обробки Фото, з додатковими ефектами.
 • Забороняється розміщувати та використовувати Фото:
  яке було створено не Учасником особисто або за його особистим замовленням іншою особою (зокрема професійним фотографом, або іншою особою); обов’язковою умовою є те, що Учасник Акції володіє авторськими немайновими правами на Фото та виключними майновими правами на Фото.

4.1.4. Не допускаються до участі Фото образливого чи непристойного змісту, з елементами еротики, порнографії, з елементами насилля, жорсткого поводження, приниження людської честі та гідності, Фото, що зображують процес паління чи вживання алкогольних напоїв неповнолітніми особами, вживання психотропних та наркотичних речовин, Фото, що порушують етичні, моральні норми та/або провокують чи можуть спровокувати дискримінаційне ставлення за ознаками раси, нації, релігійних та політичних переконань, соціального походження тощо.

4.1.5. Не допускаються до участі Фото, що не відповідають вимогам Акції. У випадку, якщо Фото, завантажені Учасником Акції, не відповідають вимогам, вказаним у п.4.1.3. або містять елементи зазначені в п.4.1.11.цих Правил, такі Фото не можуть брати участь у Акції. При цьому, Учасник Акції отримує повідомлення на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації, та має право завантажити інші Фото, які відповідатимуть умовам, вказаним вище.

4.1.6. Учасники розуміють та погоджуються з тим, що Фото перед розміщенням проходять перевірку представниками Виконавця, на предмет їх відповідності вимогам, зазначеним в п.4.1.3.даних Правил, та будуть недопущені до участі в Акції, у випадку невідповідності, на умовах, зазначених в цих Правилах. Виконавець та/чи Організатор Акції залишають за собою право не пояснювати Учаснику причину відмови в прийняті Фото Учасника до участі в Акції.

4.1.7. Всі авторські права на Фото повинні належати Учасникам Акції, у випадку виникнення суперечок щодо прав на Фото, Учасник Акції бере на себе зобов’язання самостійно вирішувати всі претензії/питання за власний рахунок.

4.1.8. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість Учасника зареєструватися та інше, якщо це трапилось не з вини Організатора/Виконавця. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за роботу Сайту, сайтів соціальних мереж, Інтернет провайдерів, будь-які технічні помилки, внаслідок чого реєстрація до участі у Акції не відбулась або відбулась із запізненням.

4.1.9. Беручи участь в Акції та розміщуючи на Сайті Фото, кожен із Учасників Акції підтверджує передачу Організатору невиключних майнових авторських прав на Фото, в обсязі, необхідному для подальшого розміщення/оприлюднення та інших дій стосовно Фото, відповідно до умов даних Правил, у тому числі, але не обмежуючись:

 • право на використання Фото (повністю чи частково, без обмеження щодо строків та території, в будь-якій формі та будь-яким способом – оприлюднення, публічна демонстрація, показ, розповсюдження будь-яким способом, копіювання, використання в цілях реклами продуктів чи послуг третіх осіб тощо);
 • інші авторські майнові права, встановлені чинним законодавством України та міжнародними договорами, ратифікованими Україною.
  При цьому, Учасник Акції передає Організатору Акції всі виключні майнові права, передбачені статтею 15, 39 та 40 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 року зі змінами і доповненнями.

4.1.10. Приймаючі участь в Акції, згідно п. 4.1. Правил, Учасник Акції підтверджує те, що він повністю відповідає умовам п.3. цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх виконувати.

4.1.11. Організатор Акції має право відмовити в участі та видалити Фото тих Учасників Акції які не відповідають умовам проведення Акції.

5. Заохочення, які використовуються в Акції (Подарунки):

5.1. Фонд Подарунків Акції включає в себе:

 • 4 гойдалки «коник»;
 • 160 «дощечок для розвитку моторики у дітей»;
 • 200 іграшок «півник».

5.1.1. Кількість Подарунків обмежена й становить вищезазначену кількість. Параметри та характеристики Подарунків визначаються Організатором Акції і можуть не збігатися з очікуваннями Учасників Акції. Подарунки Акції можуть відрізнятися від їх зображення в рекламних, інформаційних матеріалах (у друкованих, аудіовізуальних, в Інтернеті тощо).

5.1.2. Подарунки Акції не підлягають обміну та поверненню. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Подарунка не видається.

6. Порядок визначення Переможців Акції та порядок отримання Подарунків:

6.1. Визначення Переможців проводиться шляхом випадкового комп'ютерного відбору за допомогою сервісу http://www.random.org/ серед осіб, що протягом Періоду проведення Акції, виконали її умови і стали Учасниками Акції.

6.2. Результати визначення Переможців Акції фіксуються Організатором та відображаються у Протоколах. Результати, зафіксовані Організатором у Протоколах є остаточними та такими, що не підлягають оскарженню.

6.3. Визначення Переможців Акції відбудеться 25 вересня 2017 року, 02 жовтня 2017 року, 09 жовтня 2017 року, та 20 жовтня 2017 року.

6.3.1. В ході кожного визначення Переможців визначаються: 1 (один)  Переможець, який отримує  Подарунок  гойдалка «коник»,  40 (сорок) Переможців, які отримують по одному подарунку «дощичку для розвитку моторики у дітей» та 50 (п’ятдесят) Переможців, які отримують по одному Подарунку іграшка «півник».

6.4. Всі Фото Учасників Акції, які завантажені на сайт, беруть участь у кожному вищезазначеному відборі, за винятком Фото тих Учасників, які вже були Переможцями у цій Акції.

6.5. Протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту визначення Переможців, Виконавець, шляхом поштового відправлення, кур’єрською доставкою та в інший спосіб, в якому має бути підтверджений факт доставки, здійснює доставку Подарунка Переможцю.

6.6. Всі Подарунки в рамках цієї Акції можуть бути доставлені лише по території України за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція, отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.

6.7. Учасник Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Подарунків у наступних випадках:
- якщо Виконавець не зможе зв’язатися з Учасником Акції можливими для Виконавця засобами для уточнення поштової адреси для відправки Подарунка або Учасник вказав не повну поштову адресу при реєстрації в Акції.
6.8. У випадку втрати права на отримання Подарунку Учасник Акції не має права на отримання будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця проведення Акції.

6.9. Учасник Акції несе повну відповідальність за достовірність наданих персональних даних.

6.10. Виконавець/Організатор Акції не несе відповідальності стосовно зобов’язань Переможців Акції, що отримали Подарунки Акції, щодо сплати податку з доходів фізичних осіб, якщо такий податок не стосується Подарунків передбачених п. 5.1. цих Правил.

7. Оголошення переможців Акції.

7.1. Дані про переможців Акції публікуються на Сайті www.yagotynkids.com.ua 26 вересня 2017 року, 03 жовтня 2017 року, 10 жовтня 2017 року та 23 жовтня 2017 року.

7.2. Переможці Акції будуть повідомлені про вручення Подарунків шляхом отримання особистого повідомлення на їх електронну пошту, за телефоном, що вказані в профілі Учасника або іншими засобами зв’язку, що стали відомі Організатору, в якому буде вказано інформацію про те, як і коли можна отримати  Подарунки.

7.3. Результати Акції не підлягають перегляду та є остаточними і поширюються на всіх Учасників Акції та Переможців. Подарунки не можна обміняти, повернути чи отримати в грошовому еквіваленті.

8. Обмеження відповідальності

8.1.Організатор/Виконавець не несе відповідальності за роботу мережі Інтернет, провайдера і за будь-які помилки, внаслідок яких Учасник Акції не може зареєструватися на сайті Акції;

8.2. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за роботу поштових сервісів, які використовуються для відправки Подарунків.

8.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання Подарунків Учасником Акції з яких-небудь причин, незалежних від Організатора/Виконавця, в т.ч., але не виключаючи, у випадку, якщо Учасник Акції неправильно вказав свою адресу або не з'явився на поштове відділення за місцем проживання для отримання Подарунка у строк до 30 днів. У такому випадку, Організатор/Виконавець Акції звільняється від відповідальності за передачу Подарунків.

8.4. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини.

8.5. Учасники Акції мають право відмовитись від Подарунків. Подарунки, від отримання яких відмовились Учасники Акції, Організатор використовує на власний розсуд.

8.6. Відповідальність Виконавця та Організатора, виключно кількістю Подарунків, вказаних у п.5.1. цих Правил.

9. Інші умови

9.1. Організатор Акції може вносити будь-які зміни та/або доповнення у ці Правила, в т.ч. змінювати терміни дії Акції, умови отримання Подарунків тощо.

9.2. Ці Правила так само як і зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Організатора www.yagotynkids.com.ua

9.3. Беручи участь в цій Акції, всі Учасники Акції надають дозвіл та погоджуються, що їхні імена можуть бути оголошені та використані Організатором та/чи Виконавцем або третіми особами (за погодженням з Організатором та/чи Виконавцем), без часових обмежень, в будь-яких засобах масової інформації, в тому числі на телебаченні та в Інтернеті, та таке використання є безоплатним, та жодним чином не відшкодовується (таке використання можливе, в тому числі й у рекламних цілях).

10. Персональні дані

10.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в Акції.

10.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з даними Правилами та зобов'язується їх дотримуватись, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором/Виконавцем на його власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).

10.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції, підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим засвідчує , що Організатор/Виконавець Акції та інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

10.4. Погоджуючись з даними Правилами Акції, Учасник Акції дає свою згоду отримувати інформацію, пов'язану з діяльністю Організатора. Організатор має право направляти Учаснику будь-яку інформацію особистим повідомленням, без попередньої домовленості з Учасником, засобами електронного зв’язку.

10.5. Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право:

 • на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора Акції як власника / розпорядника його персональних даних;
 • вимагати від Організатора/Виконавця Акції  як власника/розпорядника його персональних даних, уточнення своїх персональних даних;
 • застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

10.6.Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором/Виконавцем Акції самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

10.7.Організатор/Виконавець Акції не несе ніякої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручування, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатор/Виконавець Акції не несе ніякої відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних.

10.8. Персональні дані Учасників Акції зберігатимуться Організатором протягом 3 (трьох) років з дати завершення Акції. Після закінчення цього строку всі персональні дані таких Учасників Акції будуть видалені (знищені) Організатором.

10.9. Зі всіма запитаннями, стосовно зазначеного у розділі 10 цих Правил, Учасники можуть звернутися за телефоном Організатора Акції (044) 219-45-92.

11. Особливі умови

11.1. Організатор та Виконавець Акції не беруть участі у суперечках між Учасниками Акції щодо визначення Учасників Акції претендентами на отримання Подарунків».

11.2. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

11.3. Рішення Організатора/Виконавця з усіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, в тому числі щодо результатів проведення Акції та визначення Переможців Акції, є остаточним і поширюється на всіх Учасників Акції.